Serwis kas i drukarek fiskalnych

Serwis kas fiskalnych Warszawa

Kasy i drukarki fiskalne wymagają przeglądów okresowych przeprowadzonych przez profesjonalny serwis!

Wszystkie kasy rejestrujące (kasy i drukarki fiskalne) zgodnie z Rozporządzeniem Minstra Finansów wymagają okresowego sprawdzenia poprawności pracy. Jest to czynność potocznie nazywana przeglądem technicznym. Przegląd techniczny jest obowiązkiem stosującego kasy (podatnika). Na jego wniosek czynności tej dokonuje wyłącznie odpowiedni serwisant wpisany jako właściwy w książce kasy fiskalnej, która powinna znajdować się w miejscu pracy kasy. Przeglądu technicznego dokonuje się co 24 miesiące, chyba że istnieją inne przesłanki do skrócenia tego okresu. Do nich należą m.in. trudne warunki pracy kasy (np. duże zapylenie powietrza, niskie temperatury) lub też możliwość przedłużenia gwarancji samego urządzenia bądź też niektórych jego elementów (np. pamięci fiskalnej)

Przeglądem technicznym kas należy objąć:

  1. stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu kas;
  2. stan obudowy kasy;
  3. czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
  4. program pracy kasy i program archiwizujący, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu kas;
  5. poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
  6. poprawność działania wyświetlacza klienta;
  7. stan płyty głównej, pamięci fiskalnej kasy i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz z zaleceniami należy wpisać do książki kasy;
  8. sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów wewnętrznego zasilania kasy.
  9. Każdy przegląd należy rejestrować w książce kasy.

Serwisujemy takie firmy jak: